• ખેર
  • ગ્રેનાઇટ સ્લેબ
ગ્રેનાઇટ સ્લેબ
  • ચાઇના મેપલ લીફ રેડ ગ્રેનાઇટ સ્ટોન સ્લેબ
    ચાઇના મેપલ લીફ રેડ ગ્રેનાઇટ સ્ટોન સ્લેબ મેપલ લીફ રેડ એ ચીનમાં ઉત્પન્ન થયેલ લાલ ગ્રેનાઇટનો એક પ્રકાર છે. આ પથ્થર ખાસ કરીને કાઉન્ટરટopsપ્સ માટે સારો છે, સ્મારકો, મોઝેક, બહારનો ભાગ - આંતરિક દિવાલ અને ફ્લોર એપ્લિકેશન, ફુવારાઓ, પૂલ અને વોલ કેપિંગ, સીડી, વિન્ડો sills અને અન્ય ડિઝાઇન પ્રોજેક્ટ. તેને પણ કહેવાય છે ...
1 પાનું 1 નું 1
તમારો સંદેશ અમને મોકલો:
હવે પૂછો
હવે પૂછો