• ផ្ទះ
  • គណៈរដ្ឋមន្រ្តីសិប្បនិម្មិត
គណៈរដ្ឋមន្រ្តីសិប្បនិម្មិត
  • Artificial Marble Bathroom Cabinet
    Artificial Marble Bathroom Cabinet Artificial Marble Bathroom Cabinet is gaining in popularity, many hotel, shopping mall and department around the world use artificial marble cabinet for decorating. Unlike many natural stones that can be stained by oils and grease from cooking, engineered stone is resistant to these risks and offered…
  • ទូបន្ទប់ទឹកថ្មម៉ាបសិប្បនិម្មិត
    Artificial Marble Stone Bathroom Cabinet Artificial Marble Stone Bathroom Cabinet, is made by Artificial Marble Engineered Stone. Artificial marble is made of natural marble or granite gravel as a filler, ជាមួយស៊ីម៉ងត៍, gypsum និងមិនឆ្អែត. ជ័រ polyester ជាអ្នកចង, ដោយការលាយបញ្ចូលគ្នារវាងផ្សិត, កិននិងប៉ូលាផលិត. So artificial…
1 ទំព័រ 1 នៃ 1
ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកយើង:
សាកសួរឥឡូវនេះ
សាកសួរឥឡូវនេះ