• घर
  • कृत्रिम संगमरमर काउन्टरटप
कृत्रिम संगमरमर काउन्टरटप
  • Artificial Marble Cabinet Countertop
    Artificial Marble Cabinet Countertop Artificial Marble Cabinet Countertop is made by artificial marble stone. Artificial Marble Stone, जसले राम्ररी कुचल ग्रानाइट र सिमेन्ट समावेश गर्दछ, सावधानीपूर्वक मेशिनरीले तीनदेखि एकको अनुपातमा मिस्यो र आवश्यक आकारको मोल्डहरूमा कास्ट गर्दछ. When the blocks are set hard the molds…
  • Artificial Marble Engineered Stone Countertops
    Artificial Marble Engineered Stone Countertops Artificial Marble Stone, जसले राम्ररी कुचल ग्रानाइट र सिमेन्ट समावेश गर्दछ, सावधानीपूर्वक मेशिनरीले तीनदेखि एकको अनुपातमा मिस्यो र आवश्यक आकारको मोल्डहरूमा कास्ट गर्दछ. When the blocks are set hard the molds are loosened and the blocks placed in a solution…
1 पृष्ठ 1 को 1
तपाईंको सन्देश हामीलाई पठाउनुहोस्:
अहिले नै सोध्नुहोस्
अहिले नै सोध्नुहोस्