• නිවස
 • කෘතිම කිරිගරු sla ස්ලැබ්
කෘතිම කිරිගරු sla ස්ලැබ්
 • අරාබෙස්කාටෝ කෘතිම කිරිගරු stone ගල් ද්‍රෝණිය
  Arabescato Artificial Marble Stone Basin Arabescato Artificial Marble Stone Basin, සිහින් ව තලන ලද ග්‍රැනයිට් සහ සිමෙන්ති වලින් සමන්විතය, යන්ත්‍ර සූත්‍ර මඟින් තුනෙන් එකකට සමානුපාතිකව ප්‍රවේශමෙන් මිශ්‍ර කර අවශ්‍ය හැඩයේ අච්චු වල දමා ගන්න. කුට්ටි තද කළ විට අච්චු ලිහිල් කර කුට්ටි තැන්පත් කරනු ලැබේ ...
 • ධාන්ය සුදු කෘතිම කිරිගරු sla ස්ලැබ්
  Grain White Artificial Marble Slab Grain White Artificial Marble Slab is a composite material comprising marble powder and resin. Artificial Marble Stone is resistant to these risks and offered in a larger selection of colors and patterns often at a lower cost than natural stone. Most engineered stone is manufactured…
 • ඉතාලියේ රෝස් කෘතිම කිරිගරු sla ස්ලැබ්
  Italy Rose Artificial Marble Slab Italy Rose Artificial Marble Stone, සිහින් ව තලන ලද ග්‍රැනයිට් සහ සිමෙන්ති වලින් සමන්විතය, යන්ත්‍ර සූත්‍ර මඟින් තුනෙන් එකකට සමානුපාතිකව ප්‍රවේශමෙන් මිශ්‍ර කර අවශ්‍ය හැඩයේ අච්චු වල දමා ගන්න. කුට්ටි තද කළ විට අච්චු ලිහිල් කර කුට්ටි තැන්පත් කරනු ලැබේ ...
 • ඉතාලියේ අළු කෘතිම කිරිගරු sla ස්ලැබ්
  Italy Grey Artificial Marble Slab Product Introductions Product Name Italy Grey Artificial Marble Slab Material Man Made Stone, Engineered Stone Surface Polished, හොනඩ්, දැල්වුණි, and etc Thickness 16mm, 18මි.මී., 20මි.මී., 30මි.මී., 50මි.මී., and etc Size 2400mmX1600mm, 2700mmX1800mm, 3200mmX1600mm Sample Available Application Floor, කවුන්ටරය, ටයිල්, වැනිටි ටොප්, Background Wall, and etc…
 • ඩෝරා අළු වලාකුළු කෘතිම කිරිගරු sla ස්ලැබ්
  Dora Grey Cloud Artificial Marble Slab Dora Grey Cloud Artificial marble is made of natural marble or granite gravel as a filler, with cement, gypsum and unsaturated. A polyester resin as a binder, by mixing molding, grinding and polishing made. So artificial marble has many natural marble characteristics, such as…
 • කෘතිම කිරිගරු St ගල් පුවරුව
  Artificial Marble Stone Slab Artificial Marble Stone Slab, සිහින් ව තලන ලද ග්‍රැනයිට් සහ සිමෙන්ති වලින් සමන්විතය, යන්ත්‍ර සූත්‍ර මඟින් තුනෙන් එකකට සමානුපාතිකව ප්‍රවේශමෙන් මිශ්‍ර කර අවශ්‍ය හැඩයේ අච්චු වල දමා ගන්න. When the blocks are set hard the molds are loosened and the blocks placed in a solution…
 • ඔප දැමූ සුදු කිරිගරුඬ ස්ලැබ්
  Polished White Marble Slab Polished white marble slab also called China Carrara white and China Arabescato marble slab. It has changeable surface, from yellow tendons line to gray line, with texture like clouds or river. Many sizes and thickness available and can be widely used to Flooring tile, TV Background…
 • Artificial Marble Engineered Stone Slab
  Artificial Marble Engineered Stone Slab Artificial Marble Engineered Stone slab is a composite material comprising marble powder and resin. It is used primarily for floor, wall cladding and vanity tops but it can have other applications as long it is indoor. Unlike marble and granite the material is factory made…
 • පිරිසිදු සුදු ඉංජිනේරු ගල් පුවරුව
  Pure White Engineered Stone Slab Pure White Engineered Stone Slab is made of natural marble or granite gravel as a filler, with cement, gypsum and unsaturated. A polyester resin as a binder, by mixing molding, grinding and polishing made. So Pure White Engineered Stone Slab has many natural marble characteristics,
1 පිටුව 1 වල 1
ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:
දැන් විමසන්න
දැන් විමසන්න