• නිවස
 • ක්වාර්ට්ස් මුළුතැන්ගෙයි කවුන්ටර සැපයුම්කරුවන්

ක්වාර්ට්ස් මුළුතැන්ගෙයි කවුන්ටර සැපයුම්කරුවන්

 • ක්වාර්ට්ස් මුළුතැන්ගෙයි කවුන්ටරය

  Quartz Kitchen Countertop Arabescato Artificial Marble Stone Basin, සිහින් ව තලන ලද ග්‍රැනයිට් සහ සිමෙන්ති වලින් සමන්විතය, carefully mixed by machinery in the proportions of three to one and cast in molds of the required shape.When the blocks are set hard the molds are loosened and the blocks placed in a solution of…
 • ක්වාර්ට්ස් මුළුතැන්ගෙයි කවුන්ටරය

  Quartz Kitchen Countertop Quartz Stone Countertop the mood is to enjoy, the classic begins with the classic, not the classic, Quartz Stone Countertop is the good bar made by heart, the customization is for your personality needs, you can customize different sizes. Quartz Stone no color difference, no radiation, high…
 • ස්වාභාවික ක්වාර්ට්ස් ගල් පුවරුව

  Natural Quartz Stone Slab Natural Quartz Stone Slab is the ultimate combination of nature and technology. සිදුරු නොවන, සීරීම් ප්රතිරෝධී සහ පැල්ලම් වලට බෙහෙවින් ප්රතිරෝධී වේ, ක්වාර්ට්ස් ස්ටෝන් සීලන්ට් හෝ ඉටි නොමැතිව සහ නඩත්තුවකින් තොරව එහි අලංකාරය රඳවා තබා ගනී. ඕනෑම අභ්යන්තර අවකාශයක් සඳහා අයිඩියල්. Quartz Stone surfaces have four times the flexural strength…
 • Natural Quartz Stone Countertops

  Natural Quartz Stone Countertops Natural quartz stone is a composite material containing mainly silica, plus a resin and a pigment under vacuum conditions, which are synthesized by high temperature and high pressure. Natural quartz stone is used in life to make various countertops in the kitchen and in the bathroom. The excellent…
12 පිටුව 1 වල 2

ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

දැන් විමසන්න
දැන් විමසන්න